Budell que s'obté de l'intestí prim del porc en els seus diferents calibres:

Madeixes salades o entubades

Calibres:

28/30
30/32
32/34
34/36
36/38
38/40
40/42
42/44
44/46
46/+

Cecs
Culares
Semiculares
Nervi i greix
Semirrizada
Bufetescerdo1


cerdo