Tripa que s'obté de l'intestí prim oví en les seves diferents calibres:

16/18
18/20
20/22
22/24
24/26
26/28
28/+

cordero-1
cordero